Avbokningar

Avbokningspolicy för Samdent Tandläkarklinik

Vi uppskattar din tid och förstår att ibland kan du behöva avboka din tid. För att respektera vår tidsplan och möjliggöra för oss att tillgodose andra patienters behov, ber vi dig att avboka din tid med rimlig varsel.

Undantag

Vid extrema omständigheter, såsom sjukdom eller olycksfall, vänligen kontakta oss så snart som möjligt för att avboka din tid. Vi förstår att det ibland är svårt att förutsäga sådana händelser och vi kommer att vara mer än villiga att boka en ny tid för dig så snart som möjligt.

Vi ber dig att avboka din tid minst 24 timmar i förväg. Om du avbokar din tid mindre än 24 timmar i förväg, kan vi ta ut en avgift för utebliven tid med 400 kr via PayZmart.

Avbokningspolicy för Samdent Tandläkarklinik

Vi uppskattar din tid och förstår att ibland kan du behöva avboka din tid. För att respektera vår tidsplan och möjliggöra för oss att tillgodose andra patienters behov, ber vi dig att avboka din tid med rimlig varsel.

Undantag

Vid extrema omständigheter, såsom sjukdom eller olycksfall, vänligen kontakta oss så snart som möjligt för att avboka din tid. Vi förstår att det ibland är svårt att förutsäga sådana händelser och vi kommer att vara mer än villiga att boka en ny tid för dig så snart som möjligt.

Vi ber dig att avboka din tid minst 24 timmar i förväg. Om du avbokar din tid mindre än 24 timmar i förväg, kan vi ta ut en avgift för utebliven tid med 400 kr via PayZmart.

Scroll to Top

Samdents klinik