Snarkskena

“Andas enklare, sov bättre med apnéskena”

Snarkskena även kallad apnéskena är en medicinsk enhet som används för att behandla obstruktiv sömnapné (OSA), en sömnstörning där luftvägarna blockeras under sömnen, vilket orsakar kortvariga upphöranden av andning.

Apnéskenor är vanligtvis utformade som en munburen enhet som håller luftvägarna öppna under sömnen. De är anpassade för varje enskild patient och kan vara antingen manuella eller justerbara för att tillhandahålla den optimala mängden av luftflöde.

Apnéskenor är ofta föredragna framför andra behandlingsmetoder som kirurgi eller CPAP (continuous positive airway pressure), eftersom de är en mindre invasiv och mer bekväm metod. De är också lätt att använda och underhålla och kan vara ett bra alternativ för patienter som har svårt att använda andra behandlingsmetoder.

Det är viktigt att notera att apnéskenor inte är en lämplig behandling för alla patienter med OSA. De bör endast användas under övervakning av en läkare som har erfarenhet av behandling av sömnapné och kan bedöma vilken behandlingsmetod som är mest lämplig för varje enskild patient.

Genom att använda apnéskena kan patienter med OSA förbättra sin sömnkvalitet, minskar risken för allvarliga hälsoeffekter relaterade till sömnapné och öka sin allmänna livskvalitet.

Kontakta oss nedan för rådgivning kring snarkning eller boka din tid redan idag!

Frågor? Tveka inte att fråga!

Scroll to Top

Samdents klinik