Undersökning

“Regelbundna tandundersökningar för optimal tandhälsa”

Tandhälsa är en viktig del av en individs allmänna hälsa, och regelbundna tandundersökningar hos en tandläkare eller tandhygienist spelar en nyckelroll för att upprätthålla god oral hälsa. Tandundersökningar är möjligheter för tandläkare att granska tänder, käkar och tandkött för att upptäcka eventuella problem i deras tidiga stadier, innan de leder till större komplikationer.

Tandläkare och tandhygienister arbetar tillsammans för att ge en komplett och holistisk tandundersökning, där de övervakar patientens tänder, käkar, tandkött, tunga, hals, nacke och käkleder för tecken på problem. De kan också rengöra tänderna för att ta bort beläggningar och plack, och ge råd om riktig tandhygien och kostvanor för att förhindra framtida problem.

Det är viktigt att göra tandundersökningar minst en gång om året, eller enligt rekommendation från din tandläkare. Regelbundna tandundersökningar hjälper till att förebygga tandproblem och gör det möjligt för tandläkare att upptäcka och behandla eventuella problem i deras tidiga stadier.

Sammantaget är regelbundna tandundersökningar nyckeln till en god tandhälsa. De hjälper till att förebygga problem, upptäcka dem i deras tidiga stadier och säkerställa en god oral hälsa. Boka din nästa tandundersökning idag!

Vad kan du förvänta dig?

På tandläkarkliniken Samdent är vi stolta över att erbjuda den allra senaste tekniken och metoderna inom tandvården för att säkerställa våra patienters optimala hälsa och välbefinnande. Vi har en stark passion för att ge våra patienter den mest omfattande och detaljerade undersökningen för att säkerställa en exakt diagnos och terapiplan.

Vår kompletta undersökning inkluderar en diagnos av tänderna och käkarna, vilken är avgörande för att avgöra eventuella problem eller skador. Vi tar också 4 stycken röntgenbilder, som ger oss en tydlig bild av tändernas tillstånd, inklusive benstrukturer och rotkanaler. Röntgenbilderna är en viktig del av undersökningen eftersom de hjälper oss att avgöra om det finns några dolt förlöpta problem, såsom karies eller tandinfektioner, som kan orsaka skador på tänder och käkar.

Vid undersökningen genomför vi också en fullständig klinisk undersökning, där vi granskar tänderna, käkarna, tandköttet och svalget för att avgöra om det finns några orala hälsoproblem som behöver behandlas. Vi är särskilt noga med att mäta tandköttsfickorna, som är de utrymmen mellan tänderna och tandköttet, för att avgöra om det finns några tecken på periodontit, en allvarlig tandproblem som kan leda till tandförlust.

Efter undersökningen skapar vi alltid en terapiplan och ett kostnadsförslag för dig, så att du har en tydlig bild över vad som behöver göras och vad det kommer att kosta. Vi strävar alltid efter att erbjuda lösningar som är både effektiva och ekonomiska för våra patienter. Vi ser till att du är informerad om alla aspekter av din behandling och terapiplan innan vi börjar, och vi aldrig startar en behandling utan ditt godkännande.

Vid Samdent är vi övertygade om att god kommunikation och samarbete med våra patienter är avgörande för att säkerställa den bästa möjliga vården. Vi lägger stor vikt vid att förstå och tillgodose dina behovoch önskemål, och vi jobbar nära med dig för att säkerställa att du är helt bekväm och avslappnad under hela behandlingsprocessen.

Vid Samdent har vi en högt kvalificerad och erfaren personal, som är dedikerad till att erbjuda den allra bästa tandvården. Våra tandläkare är experter på deras områden och har en mycket stark passion för tandvård, och de arbetar alltid med den allra senaste tekniken och metoderna för att säkerställa att du får den bästa möjliga vården.

Vårt mål är att ge dig en positiv och angenäm upplevelse vid varje besök hos oss, och att du lämnar oss med ett vackert och hälsosamt leende. Vi tror på en helhetssyn på tandvården, och vi ser till att ta hand om både dina tänder och ditt allmänna välbefinnande.

Så om du letar efter en tandläkarklinik som erbjuder den mest omfattande undersökningen, den allra senaste tekniken och en personal som är dedikerad till din hälsa, besök Samdent idag!

Frågor? Tveka inte att fråga!

Scroll to Top

Samdents klinik