Tandkronor och broar

"Välj en tandkrona eller bro - en framtidssäker investering i ditt leende."

Tandkronor och broar är två viktiga behandlingsmetoder inom tandvården för att reparera och förbättra skadade eller saknade tänder.

Tandkrona:
En tandkrona är en konstruktion som täcker en enskild tand för att stärka eller återställa dess utseende och funktion. Kronor är vanligtvis gjorda av metaller som guld eller titan eller estetiska material som keramik eller kompositer. De används för att reparera skador på tänderna, stärka svaga tänder, förbättra estetiken eller för att hålla samman delar av en rotfyllning.

Tandbro:
En bro är en fast sammanlänkad grupp av kronor som används för att ersätta en eller flera saknade tänder. En bro är vanligtvis fäst till de närliggande tänderna eller till en eller flera implantat för att ge en stabil och permanent lösning.

Skalfasad:
En skalfasad är en typ av tandkrona som täcker framsidan av en tand för att förbättra estetiken. Skalfasader är ofta gjorda av keramik eller kompositmaterial och används för att fixa missfärgningar, formändringar och andra estetiska problem.

Behandlingsmetoderna:
Alla tre behandlingsmetoderna – tandkronor, broar och skalfasader – är utformade för att ge ett varaktigt och estetiskt tillfredsställande resultat för patienterna. De är också lämpliga för många olika typer av tandproblem och kan anpassas efter patientens individuella behov.

Det är viktigt att diskutera med din tandläkare vilken behandlingsmetod som är lämplig för dig och dina tänder, och att regelbundet genomgå regelbunden tandvård och undersökningar för att säkerställa den långsiktiga hälsan och funktionen hos dina kronor, broar och tänder.

Boka din konsultation nedan!

Frågor? Tveka inte att fråga!

Scroll to Top

Samdents klinik